Kutije za zdravu hranu

Kutije za zdravu hranu  dimenzija 130x195x55mm – su klasične kutije sa složivim „automat“ dnom. Kutija ovih dimenzija može imati različite namene. U konkretnom slučaju ovakva kutija je bila namenjena za pakovanje  500 gr. specijalnog brašna, ali može poslužiti i za pakovanje malih poklona, promotivnog materijala, ii najrazličitijih drugih proizvoda. Ovakve kutije se standardno izrađuju od 350 g/m2 bindakota, sa ili bez plastifikacije,a cena zavisi od broja boja u kojima se štampa  i tiraža.

U navedenim cenama kalkulisana je štampa u jednoj boji i sjajna plastifikacija.

Cena / kutije za zdravu hranu:

250 kutija - 0,50 €/kom + 40 €*
500 kutija - 0,40 €/kom + 45 €*
1000 kutija - 0,35 €/kom + 50 €*
*doplata za svaku sledeću boju

 

Save

Save

Save

Save